industrieel schoonmaak

Het reinigen van industrieele gebouwen vergt een specifieke kennis en attitude. Rubio Cleaning is dan ook een aparte Business Unit binnen Care met een andere aanpak. We hechten veel belang aan de aanwerving van de juiste mensen en de opleiding van onze cleaning operators. Wanneer ons team uw cleanroom- of laboreiniging uitgevoerd heeft, kan uw personeel daarna gerust aan de slag gaan in een perfecte omgeving.